Aanpak VV Baarlo stimuleert andere verenigingen met WBTR

Plaatselijke en regionale verenigingen hebben bij de Voetbalvereniging Baarlo belangstellend geïnformeerd naar hun aanpak van de WBTR, nadat ze berichten lazen op sociale media en de website. Ze gaan elkaar nu helpen met de WBTR.

Bestuurslid Len Gielen vertelt anderen graag over de wijze waarop zijn vereniging is omgegaan met de verplichtingen vanuit de nieuwe wet. ‘Wij hebben als VV Baarlo een zeer positieve ervaring met het WBTR-stappenplan’, zegt hij. ‘Dat heeft ons goed geholpen om een bestuurdersreglement op te stellen dat naar onze mening voldoet aan de eisen van de WBTR’.
De vereniging heeft geen externe deskundige ingeschakeld. Dat was niet nodig. ‘Met het stappenplan en onze eigen kennis van zaken was het goed te doen.’ Twee bestuursleden hebben de taak op zich genomen met de WBTR aan de slag te gaan. Ze gebruikten daarbij de filmpjes en teksten in het stappenplan. Dat leidde tot een voorstel voor het bestuur.

Gedegen bespreking

In een extra vergadering van het voltallige bestuur is de nieuwe wet aan de hand van het stappenplan doorgenomen. De filmpjes werden getoond en de twee bestuursleden gaven een toelichting op de teksten die ze hadden gemaakt. Op basis van een gedegen bespreking ontstond een definitieve tekst. Die dient ook als basis voor aanpassing van de statuten en zo nodig het huishoudelijk reglement. ‘Bij het opstellen van het document is gebruik gemaakt van de voorbeeldteksten uit het stappenplan. Deze hebben we aangepast aan de situatie in onze vereniging. De huidige statuten en het huishoudelijk reglement waren daarbij de referentie’, licht Gielen toe.

Notaris

De VV Baarlo gaat over enige tijd met het ontwikkelde bestuurdersreglement naar de notaris. Op basis daarvan zullen nieuwe statuten worden opgesteld die later aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. ‘Dat hele traject hopen we nog dit kalenderjaar af te ronden’, zegt Gielen enthousiast. Goede ervaringen spreken zich rond. De verhalen zijn kennelijk voor andere verenigingen een aansporing om ook aan de slag te gaan.

Recente berichten:

Zelf aan de slag met de WBTR

WBTR pakket
Kies je abonnement

Kies het abonnement dat bij je past.

Startsessie met een expert

We helpen je op weg bij het zetten van de eerste stappen.

Aann de slag met het online stappenplan

In 10 stappen voldoen aan de WBTR. Klaar in 3 uur!

Je WBTR op 1 plek geregeld

In het dashboard bewaar je het overzicht op de WBTR.

Meld je aan voor de WBTR nieuwsbrief