De directeuren, bestuursleden van IVBB, de council of directors, de directie van DNA en een aantal andere betrokkenen uit de verenigingswereld zagen al in een vroeg stadium dat deze wet er aan zat te komen.

Vanaf maart 2020 zijn we aan de slag gegaan om na te denken over een oplossing.

Het werd al snel duidelijk dat de WBTR voor kleine verenigingen en stichtingen een ingewikkelde wet is. Eraan voldoen zou leiden tot een kostenpost die zeker in corona tijd zwaar zou wegen.

In het co-creatieteam van het WBTR-stappenplan zitten afgevaardigden van de ANVR, BOVAG, De Nederlandse Associatie, MKB Nederland, MODINT, NOC*NSF, KNMP, BMWT, ABU, VNG en IVBB.

Teamwork van koepelorganisaties ten voordelen van kleinere verenigingen en stichtingen.

Als uitgangspunt zijn we gaan nadenken over een oplossing die gemakkelijk in het gebruik is, die gemakkelijk te delen is met veel verenigingen én die tegelijkertijd betaalbaar is. Het resultaat staat op deze site: een goed toegankelijk stappenplan met uitleg in begrijpelijke taal en inzicht in de verplichtingen. Plus een werkboek waarmee je direct aan de slag kunt gaan.

Het stappenplan is tot stand gekomen door de samenwerking van drie gespecialiseerde juristen uit de verenigings-wereld, twee communicatieprofessionals uit de vereniging wereld, drie ICT-technici, twee vormgevers en een projectleider. Gedurende 10 maanden is er vrijwel non stop gewerkt aan de totstandkoming van het stappenplan om ervoor te zorgen dat we verenigingen en stichtingen op tijd kunnen helpen.

We zijn begonnen met het analyseren van de wet. Daarna hebben we de wet ingedeeld in logische hoofdstukken. De juristen hebben de wet vertaald naar juridisch juiste en begrijpelijke onderdelen. Steeds met een toelichting en veel voorbeelden.   

Redactiecommissies zijn vervolgens de teksten verder gaan uitwerken. Tekstschrijvers hebben de teksten omgezet in voor niet-deskundigen begrijpelijke taal.

Aanvullend zijn samenvattingen gemaakt en uitlegvideo’s geproduceerd. Die zijn naar ons idee gewenst en nodig om het geheel te verduidelijken.

Juristen met jaren ervaring die werken voor verenigingen en stichtingen.

Het is niet eenvoudig om in de aanloop naar een nieuwe wet direct een goed beeld te hebben van de inhoud, de bedoeling en onderdelen.

We zijn met een team van zeven mensen aan de slag gegaan. Drie juristen, twee tekstschrijvers en twee verenigingsspecialisten. Daarnaast hebben we externe juristen en een notaris gevraagd mee te kijken.

Er zijn zorgvuldige overwegingen gemaakt op elk onderdeel van de wet. Vooral de bedoeling van de wetgever om verenigingen en stichtingen een stap richting professionalisering te brengen is, denken wij, goed gelukt.

De expertise van onze juristen mr. Jelle Terpstra, mr. Robin Kooij en mr. Bob Somers op dit onderwerp is uniek te noemen vanwege het feit dat ze ook in de dagelijkse praktijk al werken voor verenigingen, branches en beroepsorganisaties. Zij zijn destijds ook de grondleggers geweest voor het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen.

De vertaling van de juridische teksten naar leesbare en begrijpelijke taal is voornamelijk gedaan door Paul Wouters (en enkele andere teamleden). Paul heeft 30 jaar + ervaring in communicatie met voor en door verenigingen als communicatie manager, PA-specialist en woordvoerder voor een groot aantal verenigingen en brancheorganisaties.

Ook aan de slag met WBTR?